Om Eponita

Ville det ikke vært fint å føle en ekte og nær kontakt med hester, andre dyr og naturen?

Hva om din indre ro hadde vært lett tilgjengelig for deg?

Hvordan ville det føles å være i balanse med helsen din, miljøet rundt deg, og deg selv?

Eponita ønsker å formidle lærdom fra og med hesten. Erfaring med hester fra før av er ikke nødvendig. Eponita benytter naturen selv som mentor, og spesielt hesten har vist seg å ha unike egenskaper som gjør den godt egnet til å hjelpe deg med å være mer tilstede, mestre dine tanker og følelser, og gi deg tilgang til ditt egentlige jeg – den du er født til å være! 

Gi deg selv mulighet til å leve livet til det fulle, lær av visdommen til hester og den naturlige verden, og utnytte ditt sanne potensial! 

Universet og natur, mennesker og dyr – alt henger sammen med alt!

Navnet Eponita betyr Lille Epona.  Epona er gudinnen av hester hentet fra keltisk myologi. Hun symboliserer skaperevnen, hennes tema er beskyttelse av dyr, men hun kan også være en ledsager av sjeler.  I noen myter så Epona ut til å anerkjenne en konges suverenitet, og ga henne lederegenskaper som kan hjelpe deg når du trenger mer autoritet i en situasjon. 

Eponita jobber ut ifra et åpent, spirituelt og ikke-religiøst livssyn, med en sterk tilknytning til sjamanisme. Sjamanisme forståes her ut ifra det åndelige i naturen. Det å benytte naturens kraft til å mestre de ytre og indre utfordringer. Sjamanisme kjennetegnes ved at man ser på seg selv som en del av naturen og at man lever i harmoni med  og respekterer sine medskapninger.

Kontakt meg på:     eponita100@gmail.com