Hva hester kan lære oss om Mindfulness

Hva er mindfulness?

Mindfulness er en ikke-dømmende holdning til det som skjer akkurat nå! Med andre ord, ikke i fortiden, ikke i fremtiden, men i det nåværende øyeblikk, å bli bevisst de mange bitene av informasjon som er tilgjengelig gjennom våre sanser, tanker, kroppslige sansninger og intuisjon. Hester er tilfeldigvis eksperter på emnet mindfulness, og vi kan lære så mye om det i deres nærvær.

Hester er som et speil

En måte hester kan lære oss om mindfulness er ved å modellere atferden for oss. Hester er naturlig oppmerksomme. Fordi de er byttedyr, holder de seg instinktivt trygge ved å leve i en tilstand av bevissthet om miljøet. Denne bevisstheten lar dem ivareta behovene deres mens de holder seg på vakt mot potensielle trusler ved å kontinuerlig motta informasjon om og reagere på det som skjer i nærmiljøet deres. Når vi lærer av hesten kan vi også dra nytte av oppmerksomt nærvær ved å være mer bevisste på våre egne behov og holde oss trygge, og derfor redusere stress og spare energi.

En annen måte hester lærer oss oppmerksomhet på er gjennom deres reaksjoner og svar på oss i hvert øyeblikk av interaksjonene våre. Siden vi er en del av våre hesters miljø, overvåker og reagerer de kontinuerlig på våre følelser, humør, kroppsspråk og energiske egenskaper.

Hvis vi er oppmerksomme på tilbakemeldingene hester gir oss om oss selv, fungerer de som et barometer for vår tilstand. Husk at alle tilbakemeldinger de gir oss er i sanntid. Dette betyr at når vi endrer noe ved oss ​​selv, kan vi umiddelbart se at skiftet reflekteres tilbake til oss av hestene våre.

Å høste fordelene av mindfulness

Fordelene med mindfulness er utallige. Å inkludere det i samspillet med hesten din kan være utrolig givende for forholdet ditt, og er en viktig ferdighet å ta med seg inn i andre aspekter av livet ditt.

Å lære å være bevisst på tilbakemeldingene du får fra hesten din og deg selv i hvert øyeblikk kan bidra til å redusere stress for dere begge og gjøre det mulig for dere å ta passende avgjørelser i løpet av tiden sammen. Du blir tryggere, kommunikasjonslinjene blir åpnere, og muligheten for harmoni og glede øker.

Mindfulness kan forbedre kvaliteten på tiden du tilbringer med hesten din ved å forhindre at overflødige tanker, mental bagasje fra dagen din eller bekymringer om fremtiden stjeler oppmerksomheten din eller påvirker interaksjonen negativt. Hvis tankene dine er andre steder, kan du gå glipp av viktig kommunikasjon fra hesten din og informasjon fra miljøet ditt.

Hvis du er mer bevisst over tilbakemeldingene hesten din gir deg om din tilstand, vil du også bli mer bevisst på måten du viser deg i livet ditt på det fysiske, mentale, emosjonelle og energiske nivået. Å være bevisst på hvordan du fremtrer betyr at du har mer innflytelse og beslutningskraft over alle aspekter av deg selv.

En annen fordel med å bringe oppmerksomhet til tiden du tilbringer med hesten din, er at du kanskje innser hvordan tankene dine påvirker humøret ditt, hvordan humøret ditt påvirker hvordan du føler deg, og hvordan du føler gjenspeiles i kroppsspråket ditt og energien du gir fra deg. Hester er mestere i å lese alle disse ikke-verbale signalene, så hvis bevisstheten din er i øyeblikket kan du unngå å ta inn elementer som ikke er nødvendige, nyttige eller relevante.

Mens mindfulness-praksis påvirker forholdet mellom deg og hesten din positivt, kan de også tas med inn i andre situasjoner og forhold i livet ditt for å skape lignende fordeler. Vurder for eksempel fordelene ved å virkelig lytte og være klar over kommunikasjonen, verbal og nonverbal, som kommer fra deg selv og de rundt deg. Du vil ha mer kontroll over deg selv i stedet for hele tiden å være i en tilstand av reaktivitet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s