Nytt år med nye muligheter! Hva er dine mål for 2023?

Og hvordan kan du bedre lykkes med de målene du har satt deg?

Finn først drømmen din, så må du sette mål for å nå drømmen.

En enkel og velprøvd metode for å oppnå dine mål er noe som heter SMARTØF som kommer fra NLP verden (nevrolingvistisk programmering):

S = Spesifikke. Målet ditt bør være beskrevet så spesifikt og detaljert som mulig. Du bør ha klart for deg hva du faktisk ønsker å oppnå. Når du tenker på målet ditt, ser du et klart bilde av hva du kommer til å oppnå. Tren på dette, det er viktig at alle- og du – lett kan forstå hva målet ditt er.

M = Målbart. Det må være lett å finne ut når målet er nådd. Hvordan vet du at du har nådd målet? Hva vil skje? Hva er ditt bevis? Hva vil du se, høre og føle?

A = Attraktivt. Dette betyr at målet ditt må ha stor nok betydning for deg slik at du virkelig gjør en innsats. Det må være noe du virkelig har lyst til å oppnå!

R = Realistisk. Målet må være realistisk for deg å nå. Ikke så tøft at du mister motet, og ikke så lett at det blir kjedelig og umotiverende. Er målet realistisk i forhold til tid – og de ressursene du har tilgjengelig?

T = Tidsbestemt. Målene dine må ha en tidsramme. Slik at du vet når målet skal være nådd. Når ønsker du å nå målet ditt?

Ø = Økologi. Det skal passe med omgivelsene dine, det vil si familien i første rekke. Venner, kollegaer, planer du har ellers og i det hele tatt må det passe med det livet du lever. Hva er de positive sidene ved at du når ditt mål? Er det noen negative sider?

F = Formulert positivt. Sett deg alltid mål som er positive. La være å sette mål som er formulert slik at du skal slutte med noe, nekte deg noe eller på andre måter være «slem» mot deg selv. Sørg for at du alltid har en positiv vending når du formulerer målet ditt. På denne måten får du fokus på det du vil ha, og ikke det du ikke vil ha!

Finn din drøm, planlegg og fullfør den!

Lykke til, vi heier på deg!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s